Tsamma Melon or Wild Watermelon * Tsamma of Karkoer of Bitterwaatlemoen * Citrullus Lanatus

Afrikaans
Bitteros
Bitterosse
Waatlemoen
Bitterboela
Bitterkalabas
Bitterkarkoer
Bitterwaatlemoen
Bitterwaterboela
Kakoer
Koer koer
Koerkoer
Kolokwint
Koorkoor
Makataan
Mankataan
Samma
Soet-soetwaatlemoen
Soetwaatlemoen
Tsama waatlemoen
Tsamma
Tsammawaatlemoen
Tshamma
Wilde waatlemoen
Wilde-waatlemoen
Wildewaatlemoen

English
Bitterboela
Citron Melon
Karkoer
Makataan
Sweet Melon
Sweet Watermelon
Tsamma
Water melon
Watermelon
White Watermelon
Bitter woolly melon
Bitter wooly melon
Desert watermelon