Desert Kapok or Kapok Bush * Kapokbos * Eriocephalus Luederitzianus

Sources:
(*) https://www.inaturalist.org/taxa/567162-Eriocephalus-luederitzianus