Candle Thorn * Trassiebos * Vachellia Hebeclada

  • (Afrikaans) Blouhaak, Blouhaakdoring, Blou-haakdoring, Blouhaakdoringboom, Ghabos, Ghobos, Kersdoring, Muisbos, Muisdoringbos, Muis-doringbos, Pendoring, Sikiboontjie, Siki-boontjie, Sikidoring, Siki-doring, Tarassidoring, Teransibos, Teransiebos, Terassibos, Terassiebos, Terassiedoring, Terransibos, Terrassiebos, Transiebos, Trassiebos, Trassiedoring, Volstruisbos. 
  • (English) Candle Acacia, Candle Thorn, Candle-pod Acacia, Candle-pod Thorn, Mouse Bush.
Sources:
(*) http://treesa.org/vachellia-hebeclada-2/