Cancer Bush * Kankerbos of Rooikeurtjie of Kalkoenbelletjie * Lessertia Frutescens

Afrikaans
Eedjies
Eendjiesblom
Gansbossie
Gansiekeur
Gansies
Gansiesblom
Grootkeurtjie
Hoenderbelletjie
Hoenderkloek
Hoenderklok
Jantie--Berend
Jantjie Berend
Jantjie-barend
Jantjiebarend
Jantjieberend
Kalkoenbelletjie
Kalkoenbelletjieblom
Kalkoenbelletjiebos
Kalkoenblom
Kalkoenjiebos
Kanker bos
Kankerbossie
Kiepiebos
Kipkippers
Kipkippies
Klein-kankerbos
Rooigansie
Rooikeur
Rooikeurtjie
Sandolienhout
Wildekeur
Aandjies
Belbos
Eendjies
Gansies keur
Gansieskeur
Hoenderbel
Hondebelletjie
Kalkoenbellejie
Kalkoentjies
Kanker-bossie
Kippiebos

English
Balloon Pea
Camphor bush
Cancerbush
Dead Man's Tree
Scarlet Balloon Pea
Turkey Flower
Cancer bush

Sources:
(*) https://www.inaturalist.org/taxa/589008-Lessertia-frutescens