Bryony or Cape Bryony * Basterdawetjiewortel * Kedrostis Africana

Afrikaans
Basterdawidjies
Haap
Haarbobbejaankomkommer
Haarwortel
Kleinbobbejaankomkommer
Kleinbobbejaankomkommertjie
Laloentjie
Basterdawidjieswortel
Leloentjie

English
African Haap
Bryony
Cape Bryony