Blackthorn or Black Thorn * Swarthaak of Gnoibos * Senegalia Mellifera

  • (Afrikaans) Beiraboom, Beira-boom, Blouhaak, Blouhaakdoring, Blou-haakdoring, Blouhaakdoringboom, Bruinhaakdoring, Bruin-haakdoring, Gnoibos, Haakdoring, Hakiesdoring, Heiraboom, Swarthaak, Swarthaak-akasia, Swarthaakdoring, Wag-‘n-bietjie, Wag-‘n-bietjie-doring, Weerhaakdoring, Wynruithaakdoring, Wynruit-wag-‘n-bietjie, Noebos.  
  • (English) Beira, Black Thorn, Black-thorn, Hook Thorn, Noebush.
Sources:
(*) https://en.wikipedia.org/wiki/Senegalia_mellifera