Loxton South-West Area 8 Gravel Passes

Possible Gravel Routes on Google Maps.
Bitterwater se Hoogte
Kootjiestafel se Hoogte
Heuningneshoogte
Rooihoogte
Amandelhoogte
Harpuisnek
Motpoort - No video available
Basterspoort
____________________
____________________
____________________
____________________