Klipheuvels Gaste Plaas (S Fraserburg 6km)

Tel: 27715541064. Facebook: https://www.facebook.com/Fraserburg.Klipheuvels.gasteplaas eMail: maureen.mans@gmail.com

____________________
____________________
____________________