Eiers - Gienie (Lambrechts Drift)

Gienie can provide fresh eggs weekly. Gienie is tans besig on haar produksie te verhoog, wat hopelik weer teen Julie in volle produksie sal wees.

She can be contacted on 082 622-8206.